REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Roshen Wafers – Savurează natural și ușor!”  

 

Perioada de desfasurare: 15 Septembrie 2020, ora 00:00:00 – 15 Noiembrie 2020 inclusiv, ora 23:59:59

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania publicitara “Roshen Wafers – Savurează natural și ușor!” (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre Roshen One SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, Cladirea Green Gates, unitatea 5, etaj 5, sector 5, înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/ 3876/ 30.03.2015, având codul de identificare fiscală nr. 34304845, atribut fiscal RO.

1.2 Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. Voxline Communication S.R.L., societate comerciala cu sediul in Bucuresti, Strada Gheorghe Lazar nr. 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9092/1998, Cod unic de inregistrare RO11027079, denumita in continuare “Agentia Digitala”.

1.3 Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.5 Regulamentul Oficial este intocmit si este facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.roshen-wafers.ro. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator pe intreaga durata a Campaniei, (i) prin e-mail la promotieroshen@voxline.ro, sau (ii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul  acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.7 Baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul castigatorilor vor fi realizate si operate prin intermediul S.C. Voxline Communication R.L.

 

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania se va desfasura in perioada: 15 Septembrie 2020, ora 00:00:00 – 15 Noiembrie 2020 inclusiv, ora 23:59:59, (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, prin incheierea unui act aditional la prezentul regulament si publicarea acestuia pe website-ul promotiei, cu minim 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

3.4 Dupa data incetarii Campaniei, 15.11.2020, ora 23:59:59, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei, inclusiv circumstante legate de etichetarea Produselor participante sau anunturile existente in unitatile de vanzare care comercializeaza Produse participante.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE)

4.1 Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Promotionale”, sunt produsele marca “Roshen Wafers”, comercializate de Organizator la nivel national,  în urmatoarele ambalaje:

PRODUSE PROMOTIONALE PARTICIPANTE GRAMAJ
Roshen Wafers Milk 72g
Roshen Wafers Milk 216g
Roshen Wafers Choco 72g
Roshen Wafers Choco 216g
Roshen Wafers Hazelnut 72g
Roshen Wafers Hazelnut 216g

 

4.2 “Roshen Wafers” este marca inregistrata a societatii Roshen One R.L.

4.3 Orice alte produse comercializate sub marca “Roshen Wafers”, care nu sunt mentionate la art. 4.1., nu pot fi utilizate pentru inscrierea in prezenta Campanie.

4.4 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.5 Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent din fiecare magazin in parte si nu sunt marcate cu ambalaje/etichete promotionale care sa semnalizeze prezenta promotie.

4.6 Produsele Participante pot fi achizitionate in comertul traditional si in retele de magazine: Penny, Profi, Kaufland, Selgros, Metro, Remarkt, Auchan, Cora, Insule Roshen Mall.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1 Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.2 (in continuare “Participantii”).

5.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Agentiei Digitale;

c. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – b. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

d. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei 

Website: inscrierea in campanie se va face pe website-ul  www.roshen-wafers.ro 

6.1 Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Un Participant se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin numarul de telefon folosit la inscriere.

6.2 Document fiscal: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal sau factura fiscala emise in perioada desfasurarii Campaniei, prin care Participantul poate face dovada achizitionarii a trei (3) produse participante “Roshen Wafers” pe acelasi document fiscal, la solicitarea Organizatorului.

6.3 Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie:

6.3.1 sa achizitioneze, in perioada de desfasurare a Campaniei, oricare trei (3) produse participante “Roshen Wafers” pe acelasi document fiscal;

6.3.2  sa inscrie in Campanie exclusiv numarul documentului fiscal si data emiterii documentului fiscal  prin modalitatea de inregistrare si comunicare specifica acestei Campanii, indicata mai jos la art. 6.8.

6.4 Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor.

6.5. Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti conform procedurii stabilite in art. 7.5 din prezentul Regulament.

6.6. Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, in conformitate cu obligatia impusa de lege privind campaniile publicitare, fiind astfel o etapa obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

 

 Procedura de inscriere in Campanie:

6.7. Pentru a putea participa la Campanie, participanții trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 a) sa achizitioneze oricare trei (3) produse participante “Roshen Wafers” pe acelasi document fiscal in Perioada Campaniei, respectiv 15 Septembrie 2020, ora 00:00:00 – 15 Noiembrie 2020 inclusiv, ora 23:59:59;

 b) sa pastreze in original si nedeteriorat documentul fiscal care dovedeste achizitia Produsului/Produselor Participante in Campanie, pana la afisarea listei castigatorilor validati pe websiteul campaniei www.roshen-wafers.ro;

 c) sa acceseze website-ul Campaniei roshen-wafers.ro in Perioada Campaniei, si sa completeze formularul de inscriere, ce contine urmatoarele campuri

 • camp obligatoriu corespunzator numelui si prenumelui participantului;

 

 • campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon, in format national de 10 cifre, la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior, daca este cazul, pe intreaga durata a procesului de validare a premiului, dar si pentru intrarea in posesie a Premiului;
 • campul obligatoriu corespunzator numarului documentului fiscal care atesta achizitia in Perioada Campaniei a produselor participante (cifre, fara alte caractere);
 • campul obligatoriu corespunzator datei documentului fiscal sub formatul zz/ll/aaaa sau in functie de setarile dispozitivului, care atesta achizitia in Perioada Campaniei a produselor participante;

 

 • campul obligatoriu corespunzator valorii/sumei totale a documentului fiscal;

 

 • camp obligatoriu: participantul a citit integral si a inteles Regulamentul Campaniei Roshen Wafers – Savurează natural și ușor!”, inclusiv Anexa 1 – Protectia datelor cu caracter personal.
 • camp obligatoriu: participantul a citit integral si a inteles “Politica de confidentialitate”.
 • camp obligatoriu: participantul decalara ca are peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.

d) Ulterior completarii campurilor Participantul trebuie sa dea click pe butonul “ÎNSCRIE-TE ”

 

6.8 Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial si sa il prezinte Organizatorului la solicitarea acestuia.

6.9 Pentru fiecare accesare a Website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

6.10 Fiecare inscriere este validata preliminar la momentul inregistrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere, Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii, prin afisarea unui mesaj de raspuns de confirmare pe site-ul de inscriere, dupa cum urmeaza:

 • In cazul in care participantul a completat toate campurile conform regulamentului:

“ Înscrierea ta a fost efectuată. Numărul bunului fiscal urmează să fie verificat. Mărește-ți șansele de a câștiga premii cu mai multe bonuri înscrise. Păstrează documentul fiscal pentru validare, în caz de câștig!”

 • In cazul in care participantul nu a completat toate campurile conform regulamentului:

,, Campurile obligatorii nu sunt completate.’’

 

Reguli generale de participare la Campanie:

6.11 In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul/documentul fiscal emis la data efectuarii achizitiei prin care Participantul, la solicitarea Organizatorului, poate face dovada achizitiei de oricare trei (3) produse participante “Roshen Wafers” pe acelasi document fiscal in Perioada Campaniei. Documentele fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in perioada de desfasurare a Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie.

6.12 Pentru fiecare document fiscal, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data. Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant ii garanteaza acestuia o sansa de castig.

6.13 Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse pe bonul/documentul fiscal participant.

6.14 Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta element de identificare a Participantilor pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu aceleasi date se poate inscrie in Campanie de maxim 15 (cincisprezece) ori pe zi, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta in baza unui document fiscal diferit. Orice inscriere in Campanie ulterioara celei de-a cincisprezecea inscrieri, precum si inscrierile care au aceleasi date de identificare (acelasi numar, aceeasi data si aceeasi valoare) nu vor fi introduse  in baza de date pentru extragere.

6.15 Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de indentificare ale aceluiasi document fiscal deja inscrise sau incorecte are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat .

6.16 O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de indentificare ale aceluiasi bon fiscal deja inscrise sau incorecte are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.

6.17 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.18 In cazul in care participantii inscriu un alt numar tiparit/existent pe bonul fiscal decat numarul bonului fiscal luat in considerare in cadrul prezentei Campanii, care in mod rezonabil poate fi confundat sau interpretat de catre participanti ca si numar de document fiscal, Agentia va verifica, in cazul in care inscrierea respectiva este declarata castigatoare a unui premiu, daca documentul fiscal indeplineste toate conditiile specificate la art. 6.3 si art. 6.4. impreuna cu subpunctele acestuia in scopul validarii sau invalidarii premiului. De exemplu, nu poate fi considerat numarul documentului fiscal, dar fara a se limita la exemplele date: numarul de telefon/fax/adresa/CUI-ul societatii, denumirea produselor, suma achitata in urma achizitionarii produsului/produselor participante, suma totala achitata pe documentului fiscal pe care se regasesc produse participante, TVA-ul specificat pe documentul fiscal, numarul tranzactiei,

6.19 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare si/sau de deturnare a Campaniei in interes exclusiv personal necuvenit se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un Participant a efectuat inscrieri folosind de mai multe ori aceleasi mijloace de comunicare si este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice documente relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, (iii) blocheze, pe toata Perioada Campaniei, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca fraudarea Campaniei, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

7.1. In cadrul prezentei Campanii se vor acorda, direct sau prin intermediul Agentiei, prin tragere la sorti, conform art. 7.5., urmatoarele premii:

 

Buget Premii Campanie Wafers Roshen
PREMIUL Cantitate Pret Unitar Valoarea totala fara TVA Valoarea TVA Total
Premiul Mare/ Kit de familie 1 5014,42 5014,42 952,74 5967,16
Trotineta Electrica Xiaomi Mijia M365 PRO, Autonomie 45 Km, Viteza 25 Km/h, Motor 300W, Negru 2 1915,96 3831,92 728,06 4559,98
QBE401RT Ninebot S (White) 1 1182,5 1182,5 224,68 1407,18
Premii saptamanale/ Card Cadou eMAG 9 400 3600 0 3600
Card eMAG 9 400 3600 0  

3600

 

Premii zilnice/ Kit Roshen 62 216,17 13402,54 2546,46 15949
Boxa Bluetooth Personalizata 62 56,82 3522,84 669,16 4192
Rucsac Personalizat 62 79,87 4951,94 941,06 5.893
Baterie Externa 10.000mhA Personalizata 62 79,48 4927,76 936,24 5864
Total 72 22016,96

 

3499,20

 

25516,16

 

7.2 Valoarea neta comerciala totala a celor 72 de premii este de 25516,16 lei, TVA inclusa.

7.3 Valoarea neta comerciala individuala a fiecarui premiu este de: 257,24 lei, TVA inclusa, pentru premiile constand in “Kit Roshen”, de 400 lei, TVA inclusa, pentru premiile constand in “Card Cadou eMAG” si de 5967,16 lei, TVA inclusa, pentru marele premiu, constand in “Kit de familie”.

7.4 Alte detalii referitoare la premii si procedura de acordare.

7.4.1 Premiile zilnice, constand in 62 “Kituri Roshen, un Kit Roshen compus din:1 boxa, 1 rucsac, 1 baterie externa.

Premiile saptamanale, constand in “Card Cadou eMAG” au o valoare unitara de 400 lei si pot fi folosite exclusiv pentru cumparaturi de pe www.emag.ro si au valabilitate de 12 luni de la data emiterii facturii. Nu exista limitari de produs, insa nu se pot achizitiona asigurari cu ele ( conform legistalatiei in vigoare ).

Cardul cadou eMAG trebuie folosit pe o comanda cu valoarea egala sau mai mare cu valoarea voucherului, daca este folosit pe o comanda cu valoarea mai mica diferenta se pierde.

7.4.2 Marele premiu, constand in “Kit de familie” este compus din: doua (2) Trotinete Electrice Xiaomi Mi PRO si un (1) Scooter Electric Xiaomi Ninebot.

7.4.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici nu au dreptul sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. Daca pe Perioada Campaniei se inscriu/participa mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

7.4.4 Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile mentionate la Art.7.1., pe motiv ca, dar fara a se limita la, ca s-au invalidat castigatorii si toate rezervele, atunci premiile Campaniei raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune, la alegerea sa, sa le realoce printr-o alta tragere la sorti ce va avea loc la sfarsitul Campaniei sau sa ramana la dispozitia sa. Organizatorul nu are nici o obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.

7.4.5 Premiile din aceasta Campanie nu pot fi inlocuite si nu se acorda contravalorea acestora in bani.

7.4.6 Un potential castigator, identificat prin acelasi numar de telefon si aceleasi date personale sau aceleasi date personale pe numere de telefon diferite, chiar daca are mai multe participari valide efectuate in Perioada Campaniei si documente fiscale pentru fiecare inscriere, are posibilitatea sa castige un singur premiu zilnic, constand in “Kit Roshen”, un singur premiu saptamanale, constand in “Card Cadou Emag” si marele premiu, constand in “Kit de familie”, pe intreaga durata a campaniei.

7.4.7 Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii sunt obligati sa pastreze si sa prezinte, in original, la cererea Agentiei Digitale si/sau a Organizatorului, documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori, conform art. 8.13.

7.4.8 Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita verificarea eligibilitatii documentului fiscal direct, fara implicarea directa a participantului.

7.4.9 Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor.

7.4.10 Castigatorii vor fi informati cu privire la castig, dupa efectuarea tragerilor la sorti prin intermediul unui SMS trimis pe numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie.

7.4.11 Lista castigatorilor va fi afisata in termen de maxim 30 de zile lucratoare dupa finalizarea Campaniei si pe Website-ul roshen-wafers.ro

7.4.12 In caz de neconcordanta intre prevederile si mentiunile existente pe materialele promotionale aferente Campaniei si Regulamentul Oficial al Campaniei, prevederile mentionate in Regulamentul Oficial al Campaniei vor prevala.

 

 

7.5 Procedura de acordare a premiilor din cadrul Campaniei:

 

7.5.1 Premiile zilnice vor fi acordate prin trageri la sorti automate, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua fara intervenite umana. Premiile zilnice vor fi extrase in ziua calendaristica imediat urmatoare zilei de participare, la ora 12:00, iar in baza de date pentru extragere vor fi incluse exclusiv participarile din ziua calendaristica pentru care se efectueaza extragerea.

 

Exemplu: premiul zilnic alocat datei de 15 Septembrie va fi extras in data de 16 Septembrie, ora 12:00, iar in baza de date pentru extragere intra exclusiv participarile din perioada 15.09.2020, ora 00:00 – 15:09.2020, ora 23:59:59.

 

7.5.2 Premiile saptamanale vor fi acordate prin trageri la sorti automate, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua fara intervenite umana. Premiile saptamanale vor fi extrase conform tabelului de mai jos.

 

Perioada de inscriere Data extragere
15.09.2020, ora 00:00 – 21.09.2020, ora 23:59:59 22.09.2020, ora 12:00
22.09.2020, ora 00:00 – 28.09.2020, ora 23:59:59 29.09.2020, ora 12:00
29.09.2020, ora 00:00 – 05.10.2020, ora 23:59:59 06.10.2020, ora 12:00
06.10.2020, ora 00:00 – 12.10.2020, ora 23:59:59 13.10.2020, ora 12:00
13.10.2020, ora 00:00 – 19.10.2020, ora 23:59:59 20.10.2020, ora 12:00
20.10.2020, ora 00:00 – 26.10.2020, ora 23:59:59 27.10.2020, ora 12:00
27.10.2020, ora 00:00 – 02.11.2020, ora 23:59:59 03.11.2020, ora 12:00
03.11.2020, ora 00:00 – 09.11.2020, ora 23:59:59 10.11.2020, ora 12:00
10.11.2020, ora 00:00 – 15.11.2020, ora 23:59:59 16.11.2020, ora 12:00

 

Exemplu: Premiul saptamanal alocat saptamanii 22.09.2020, ora 00:00 – 28.09.2020, ora 23:59:59 va fi extras in data de 29.09.2020, ora 12:00, iar in baza de date pentru extragere intra exclusiv participarile din saptamana 22.09.2020, ora 00:00 – 28.09.2020, ora 23:59:59, necastigatoare de premiu zilnic.

 

7.5.3 Marele premiu va fi acordat printr-o tragere la sorti ce se va efectua de catre Organizator, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea Campaniei, in prezenta unui reprezentant al Organizatorului si a unui notar public. Tragerea la sorti va avea loc la sediul biroului unui notar public care va certifica rezultatul tragerii la sorti. Baza de date utilizata la tragerea la sorti a marelui premiu va fi formata din toate inscrierile valide inregistrate in perioada campaniei 15 Septembrie 2020, ora 00:00:00 – 15 Noiembrie 2020 inclusiv, ora 23:59:59, cu exceptia participarilor castigatoare de premii zilnice si saptamanale.

7.5.4 Pentru fiecare premiu acordat in cadrul acestei Campanii se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 3 (trei) rezerve, in total 72 de premii si 216 rezerve.

 

 

SECTIUNEA 8. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI PREDAREA PREMIILOR

8.1 Potentialii castigatori desemnati in cadrul tragerilor la sorti vor fi contactati de reprezentantul Organizatorului prin apel telefonic la numărul de telefon înscris de ei pe website-ul Campaniei, în termen de maxim două (2) zile lucrătoare de la momentul desemnarii drept potentiali câștigări, de minimum 3 ori, la ore diferite, în intervalul orar 10:00 – 18:00, de fiecare dată timp de minimum 2 minute, pentru a indeplini procedura de validare a castigului si de atribuire a premiului. Reprezentantul Organizatorului care va efectua apelul, isi va dezvalui identitatea si va anunta persoana care raspunde la telefon ca este potential castigator al unui premiu al Campaniei, urmand a parcurge impreuna procedura de validare telefonica. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul Organizatorului ii va comunica fara echivoc persoanei care a raspuns la telefon si care urmeaza sa revendice premiul, faptul ca niciun potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al unui premiu pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va informa potentialul castigator cu privire la introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a  Agentiei, in vederea validarii, respectiv atribuirii premiului si ii va solicita sa confirme participarea/ participarile sale in Campanie si faptul ca detine in original, complet si nedeteriorat documentul fiscal cu numarul si data cu care s-a inscris in Campanie si care a fost desemnat castigator prin tragerea la sorti. In situatia in care potentialul castigator confirma toate informatiile mentionate anterior, acestuia ii vor fi solicitate urmatoarele date: numele si prenumele asa cum sunt acestea mentionate in actul de identitate, varsta si adresa e-mail. In cazul in care, in intervalul menționat mai sus, participantul destinatar al apelului nu raspunde si/sau nu poate fi contactat, din motive independente de vointa Organizatorului (participantul are telefonul inchis si/sau nu raspunde/refuza/se afla in incapacitate/imposibilitate de a intra in posesia premiului), acesta va fi declarat neeligibil in calitate de castigator, urmand a se apela succesiv la rezerve, in ordinea extragerii lor, urmand aceeasi procedura de validare.

8.2 Procedura de validare presupune 3 etape: Validare preliminara telefonica, validare preliminara prin e-mail si validarea finala, pentru marele premiu. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei dintre cele 3 etape de catre un potential castigator conduce de la sine la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve.

 

8.3 Etapa 1. Validarea preliminara telefonica poate fi considerata efectuata daca se respecta cumulativ urmatoarele conditii:

a) numarul de telefon aferent inscrierii declarate castigatoare este corect si disponibil (participantul poate fi contactat telefonic de reprezentantul Organizatorului, in conditiile descrise la art 8.1);

b) Participantul revendica premiul in momentul in care este contactat de reprezentantul Organizatorului si confirma urmatoarele: ca el a efectuat inscrierea declarata castigatoare, ca detine in original, complet si nedeteriorat documentul fiscal cu numarul si data  cu care s-a inscris in Campanie si care a fost desemnat castigator prin tragerea la sorti.

 

8.4 Etapa 2. Pentru validarea preliminara prin e-mail a castigatorului, reprezentantii Organizatorului vor solicita potentialului castigator sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, in maximum douăzeci și patru (24) de ore de la validarea telefonica, prin trimiterea pe e-mail la adresa promotierochen@voxline.ro (comunicata acum potentialului castigator de catre reprezentantul Organizatorului), a unei fotocopii a documentului fiscal cu numarul si data cu care s-a inscris in Campanie si care a fost desemnat castigator prin tragerea la sorti, mentionand in scris si numarul de telefon pe care l-a completat in formularul de participare. Potentialul castigator are obligatia sa se asigure ca fotocopia documentului fiscal este lizibila cu usurinta. In cazul in care potentialul castigator nu are o adresa email si nu poate indeplini procedura de validare pe email, acesta trebuie sa anunte Agentia cu privire la acest aspect, in momentul contactarii telefonice, si va trimite documentul fiscal in original, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI.

8.5 In cazul in care termenul de 24 de ore nu a fost respectat de catre un potential castigator sau acesta trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, participarea acestuia la Campanie va fi invalidata de catre Agentie, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii.

8.6 De asemenea, potentialul câștigător va fi invalidat de catre Agentie, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii, in urmatoarele situatii:

 • Documentul fiscal receptionat de catre Agentie, prin e-mail, din partea potentialului castigator contine alte elemente de identificare (numar/datal) decat numarul si data extrase ca fiind castigatoare;
 • Documentul fiscal receptionat de catre Agentie, prin e-mail, din partea potentialului castigator nu face dovada indeplinirii cumulative a tuturor conditiilor necesare validarii, detaliate in cadrul sectiunii 6, din cadrul Regulamentului.

8.7 Daca pasii de validare electronica au decurs corespunzator si potentialul castigator face dovada detinerii documentului fiscal extras castigator, Organizatorul prin Imputernicit va expedia premiile zilnice si saptamanale constand in “Kit Roshen” respectiv “Card Cadou Emag”, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii, prin intermediul unei societati de curierat, pe cheltuiala Organizatorului.

8.8 Participantii la aceasta Campanie trebuie sa pastreze Documentele fiscale in original pana la publicarea listei castigatorilor validati pe websiteul Campaniei.

 

8.9 Etapa 3. Validarea finala a marelui premiu, constand in “Kit de familie” va avea loc la momentul receptionarii de la potentialul castigator a documentului fiscal în original și complet, conținând numarul si data extrase castigatoare, in original, precum si a unei copii C.I., in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI.

8.10 In cazul in care potentialul castigator al marelui premiu motiveaza intemeiat imposibilitatea expedierii documentului fiscal în original și complet, conținând numarul si data extrase castigatoare, in termenul menționat, atunci Organizatorul iși rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus menționat cu inca cinci (5) zile lucrătoare. Daca participantul nu respecta nici acest termen extins, potentialul câștigător va fi invalidat  si se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora, urmandu-se aceeasi procedura de validare

8.11 In cazul in care potentialul castigator al marelui premiu transmite documentul fiscal in original, ori acesta este modificat, viciat, deteriorat, etc, conform celor de mai sus, se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora, urmandu-se aceeasi procedura de validare.

8.12 In cazul in care procedura de validare a marelui premiu a decurs corect, Organizatorul prin Imputernicit va expedia marele premiu in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii, prin intermediul unei societati de curierat, pe cheltuiala Organizatorului. Curierul va preda premiul castigatorului validat iar castigatorul are obligatia semnarii documentului de predare (awb).

8.13 In toate cazurile in care, in momentul validarii electronice Agentia Digitala/Organizatorul au orice suspiciuni cu privire la acuratetea informatiilor inscrise pe documentul fiscal, ori acesta este ilizibil, deteriorat, modificat s.a, Agentia Digitala va solicita documentul fiscal in original de la potentialul castigator, indifierent de premiul castigat de acesta. In acest sens va informa potentialul castigator despre necesitatea trimiterii documentului fiscal in original si va acorda un termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, pentru ca potentialul castigator sa trimita documentul fiscal in original, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI. Imposibilitatea potentialului castigator de a trimite documentul fiscal, ori trimiterea unui alt document fiscal, sau daca documentul fiscal trimis este deteriorat, modificat, etc. conduce automat  la descalificarea potentialului castigator si aplearea la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.

8.14 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica  eligibilitatea documentelor fiscale direct, in magazinul care a emis documentul fiscal, fara implicarea directa a participantului potential castigator. În cazul în care, în urma verificarii, se constata ca documentul fiscal nu exista sau nu corespunde in intregime cu cel eliberat de magazinul respectiv, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de acordare al premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune aceloraşi reguli de validare descrise in prezentul Regulament.

8.15 Termenele de revendicare si validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care potentialul castigator nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

Alte dispozitii:

8.16 Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate formularele electronice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentia Digitala si Participanti sau Organizator si Participanti, vor fi inregistrate si respectiv salvate.

8.17 In situatia in care, din orice motive independente de Organizator oricare dintre castigatori nu poate intra in posesia premiului, acestia nu pot fi despagubiti, premiile castigate fiind anulate.

8.18 In cazul in care unul sau mai multi castigatori solicita retrimiterea premiului prin curier, acesta o poate face pe costuri proprii.

8.19 In situatia in care un castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, inclusiv in cazul documentului fiscal in original, precum si in cazul in care nu este indeplinita orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, premiul acestuia va fi invalidat, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de de a-l oferi Participantilor extrasi ca rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.

8.20 In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:un potential castigator furnizeaza la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau

a) un potential castigator nu revendica premiul; sau

b) un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata  de  catre  Organizator  in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

c) un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa aiba  varsta  de  18 (optsprezece) ani,  varsta  implinita  la  data  inceperii  Campanie

8.21 Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui Participant de a beneficia de premiul revendicat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.22 Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si expediate doar pe teritoriul Romaniei.

 

 

SECTIUNEA 9. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZATOARE

 

9.1 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor documente fiscale care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

9.2 Organizatorul, Agentia Digitala si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind Documentele fiscale precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

 

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

 

10.1 Organizatorul si Agentiile implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra documentelor fiscale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (documente fiscale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui Participant care a inscris primul Documentele fiscale respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

10.2 Organizatorul si Agentiile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial.

10.3 Organizatorul Campaniei si Agentiile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

a) Documentele fiscale care au facut subiectul unor incercari de inscriere in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar decat cel comunicat;

  b) Revendicarile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte;

  c) Situatiile in care numarul de telefon cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat , este blocat, numarul de telefon este incorect, dezactivat, nu se afla in aria de acoperire etc. si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie in timpul precizat in Regulament ;

      d) Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi document fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativa ca:

  i. detine bonul/documentul fiscal in original ce contine numarul de document fiscal care a stat la baza alocarii premiului; si

ii. este titularul datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.

  e) Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la inscriere;

f) Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decat Produsele Participante.

10.4 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor.

10.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, Organizatorul va solicita in termen de 3 zile lucratoare din momentul comunicarii, dovada participarii in cadrul campaniei, respectiv imaginea bonului fiscal in baza caruia s-a efectuat inscrierea supecta de frauda. In situatia in care dovada nu este prezentata de catre participant sau nu respecta prevederile prezentului Regulament, inscrierea respectiva va fi anulata si numarul de telefon utilizat de participant la inscriere va fi blocat in vederea inscrierilor ulterioare.

10.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude orice Participant in Campanie care, prin comportamentul necorespunzator bunelor moravuri, ilegal si/sau fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

10.7 Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord ca este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea.

10. 8 Organizatorul si Agentiile implicate in Campanie:

a) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor;

      b) sunt exonerati de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

      c) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

 

11.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina ,sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit,Cap.VIII.Venituri din premii si din jocuri de noroc, daca este cazul.

 

 

SECTIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

12.1 Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

13.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 15, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

13.2 Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 14. SESIZARI SI LITIGII

 

14.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

14.2. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail promotieroshen@voxline.ro, pe intreaga durata a Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

 

15.1 In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.

15.3 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea:

  a) pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;

  b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul campaniei: www.roshen-wafers.ro. sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Agentiei la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

16.2 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

 

Organizator

Roshen One  SRL                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la Regulamentul Campaniei „Roshen Wafers – Savurează natural și ușor!”

 

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1 Prezenta sectiune expune modul in care Roshen One SRL prelucreaza datele personale ale participantilor la Campania “Roshen Wafers – Savurează natural și ușor!

1.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

(a) pentru participantii in campanie: numele și prenumele, numarul de telefon mobil. Scopurile colectarii si prelucrarii bazei de date sunt: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului campaniei, alocarea premiului, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori. Aceste date sunt prelucrate in vederea selectionarii castigatorilor campaniei.

(b) pentru castigatorii premiilor “Kit Roshen” și „Card Cadou Emag”: nume si prenume, data nasterii, numar de telefon mobil, adresa de email, adresa de livrare premiu, semnatura.  Aceste date sunt prelucrate in vederea acordarii si livrarii premiului.

(c) pentru castigatorii premiilor “Kit de familie”: nume si prenume, data nasterii, numar de telefon mobil, adresa email, adresa de livrare premiu, semnatura, Copie C.I., CNP.  Aceste date sunt prelucrate in vederea acordarii si livrarii premiului precum si in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale.

(d) Datele referitoare la persoanele care nu au castigat un premiu sunt stocate de Roshen One  timp de 6 luni, iar datele referitoare la castigatori sunt stocate timp de 10 ani, incepand cu anul urmator incheierii campaniei promotionale.

(e) Pentru participanti se prelucreaza, prin intermediul site-ului, o serie de date aditionale prin intermediul cookie-urilor, pe baza carora se inregistreaza si contorizeaza interactiunile fiecarui participant cu site-ul www.roshen-wafers.ro  si supusa unei note de informare distincte disponibile in site.

Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.

1.3. Temeiul prelucrarii

Operatorul prelucreaza datele participantilor, respectiv ale castigatorilor in temeiul executarii contractului reprezentat de regulamentul campaniei, pe durata desfasurarii campaniei promotionale si in temeiul legii, avand in vedere obligatiile sale pentru indeplinirea prevederilor legale fiscale.

 

1.4 Destinatarii datelor prelucrate

1.4.1 Societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei “Roshen Wafers – Savurează natural și ușor!”   , descrise individual la Sectiunea 1, articolele 1.5 sunt, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Imputernicitii Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele Operatorului Roshen One  S.R.L.

1.4.2 In afara acestora, Roshen One  mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara) catre alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre Roshen One . Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputerniciti pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de ale imputernicitilor). Furnizorii de servicii Roshen One  sunt obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor primite de la Roshen One

1.4.3 In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de premii). De asemenea, in temeiul obligatiei legale anumite date sunt facute publice, dupa cum este explicat mai sus.

1.4.4 Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati.

1.4.5 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.

 

1.5 Participantii la campania promotionala “Roshen Wafers – Savurează natural și ușor!”   au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:

(a) Acolo unde prelucrarea este bazata pe consimtamantul participantului, cum este cazul comunicarilor comerciale, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul la orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii anterioare.

(b) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem despre dvs., inclusiv informatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in posesia sau controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa in cazul in care nu le-am obtinut direct, categorii de destinatari daca este cazul. Puteti obtine de la noi o copie gratuita a datelor personale pe care le detinem despre dumneavoastra. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative. Aveti dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE daca ne solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE;

(c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere adresata la datele de contact mentionate mai jos;

(d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care:

 • contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dumneavoastra personale,
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
 • aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza.

(e) Dreptul la portabilitate: Incepand cu data de 25 mai 2018 aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le-ati furnizat) unei alte organizatii. Aceste doua drepturi sunt drepturi pe care le aveti daca, in mod cumulativ:

Va prelucram datele personale cu mijloace automate;

 • Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul dumneavoastra sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte;
 • datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra, si
 • transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod curent si care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastra de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer). Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatii este un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic.

(f) Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare;
 • pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;
 • in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
 • pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale.

(g) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar noi doar le vom restrictiona. Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de ing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca ingul s-a bazat pe consimtamantul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul .

(h) Dreptul de a depune o plangere: In cazul in care considerati ca a avut loc a incalcare a reglementarilor aplicabile protectiei datelor personale sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: Nume:Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602 Email:anspdcp@dataprotection.ro. Va rugam sa retineti:

 • Perioada de timp: Vom incerca sa va indeplinim cererea in termen de 15 zile. Incepand cu data de 25 mai 2018, aceasta perioada este de 30 de zile si poate fi prelungita din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.
 • Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra personale din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea de acces, va vom comunica motivul acestui refuz.
 • Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, la urmatoarele coordonate: Roshen One SRL (Bucuresti, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, Cladirea Green Gates, unitatea 5, etaj 5, sector 5), e-mail: office@roshenromania.ro. Operatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.