Politica de confidențialitate privind datele cu caracter personal

   

Introducere

Noi, ROSHEN ONE SRL, suntem extrem de preocupați de a vă garanta confidențialitatea și deplina protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Obiectivul documentului

Această Politică (denumită în continuare "Politică")  are scopul de a explica într-un mod  simplu și transparent ce tip de date personale colectăm în legătură cu dvs. și cum  le prelucrăm, se referă la datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri, alte persoane care intră în contact cu noi, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: diverse formulare (de participare la campanii promoționale, formular/recenzie, contact), e-mail , CV-uri, înregistrări video, web-site, social media.

În scopul desfăşurării activităţii, ROSHEN ONE SRL poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal,  pentru a vă furniza produsele și serviciile noastre, pentru a vă ușura participarea la ofertele și promoțiile noastre, pentru a vă contacta în scop de marketing, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim sau în alte scopuri comerciale.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dvs. Acestea includ numele, adresa, data nașterii, numărul de cont, adresa IP, la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Furnizați informațiile cu caracter personal către ROSHEN ONE SRL, atunci când navigați pe Site-urile noastre pentru publicitate, completați un formular, semnați un contract sau ne contactați în orice modalitate prevăzută de lege.

Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum  ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora.

Politica de confidențialitate descrie:

De asemenea, dorim să vă facem cunoscute măsurile pe care le luăm pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și asupra modului în care ne puteți contacta în chestiuni legate de confidențialitate și de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 Cine suntem?

ROSHEN ONE SRL, furnizor de dulciuri cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, Cladirea Green Gates, unitatea 5, etaj 5, sector 5.

SCOPUL PENTRU CARE COLECTĂM ȘI MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

 1. Societatea noastră colectează date în următoarele cazuri:
 1. Dacă sunteți un client sau un potențial client: pentru analizarea și îmbunătățirea calității produselor și serviciilor noastre.

Vă solicităm datele:

1.1. Pentru a vă furniza produsele și serviciile noastre;

1.2. Pentru a vă contacta în scop de marketing sau în alte scopuri comerciale;

1.3. Pentru a vă răspunde la întrebările referitoare la produsele noastre;

1.4. Pentru a vă ușura participarea la ofertele și promoțiile noastre;

1.5 Pentru analizarea și îmbunătățirea calității produselor și serviciilor noastre.

Categoriile de date prelucrate în contextul relaţiei noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, faxul, adresa, adresa electronică precum şi alte date personale pe care ni le puteţi furniza direct si sunt folosite doar  în scopuri legitime de afaceri.

 1. Dacă sunteți un angajat sau un alt tip de collaborator.

2.1. Pentru a intra în relații contractuale cu noi (CIM etc.)

Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, datele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

2.2. Pentru a comunica cu dumneavoastră

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon și adresa de poștă electronică.

 

 1. Dacă doriți să vă angajați la Roshen One SRL

Utilizăm datele personale conţinute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanţilor pentru o poziţie în cadrul Roshen One SRL, inclusiv în ceea ce priveşte programele noastre de „internship”.

Categoriile de date prelucrate în contextul relaţiei noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind studiile şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteţi furniza direct.

 1. Dacă sunteți un partener de afaceri / furnizor

4.1. Pentru a ține legătura cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menţine relaţia contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

4.2. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la orice probleme relevante legate de relația noastră contractuală.

4.3. Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

 1. Dacă sunteți un vizitator în spațiile Roshen One SRL

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea bunurilor şi personalului nostru.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteţi furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.

 

 1. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru www. roshen-wafers.ro

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitaţi site-ul nostru de internet în scopul de a monitoriza traficul şi de a îmbunătăţi conţinutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcţionare a site-ului nostru de internet, precum şi îmbunătăţirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului de Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

 1. Furnizarea de date cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de catre Roshen One SRL prin formulare/contracte este obligatorie, cu exceptia cazului in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale), caz in care vei fi informat ca furnizarea datelor, respectiv a acordului este optionala.

In celelalte cazuri, refuzul dvs.  va determina imposibilitatea Roshen One SRL de a furniza serviciile sau produsele dorite.

Dacă furnizați catre Roshen One SRL date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicați acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care  Roshen One SRL intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 1. Transmiterea de date cu caracter personal către terți

Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea:

de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de marketing (numai cu consimțământul dumneavoastră);

de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de IT de sondare a gradului de satisfacție;

dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorităţi publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dumneavoastră, autorităților guvernamentale pentru a ne respecta obligațiile reglementare, este posibil să divulgăm datele autorităților relevante, de exemplu în scopul  combaterii actelor de terorism și prevenirii spălării de bani.

Autoritățile către care suntem obligați prin lege să comunicăm datele dvs. pot fi:

 1. Durata procesării și păstrării datelor cu caracter personal

Intenţionăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, atât cât ne sunt necesare în scopul  pentru care le-am solicitat inițial – de regulă 12 luni.

Există însă situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp si pentru această perioadă, folosim soluții fezabile, ca de exemplu arhivarea securizată.

 1. Drepturile dumneavoastră

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, RGPD vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

Suntem bucuroşi să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau implică un efort disproporţionat.

Puteţi să vă exercitaţi drepturile menţionate mai sus şi să aflaţi mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă către Roshen One SRL (în Bucuresti., Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, Cladirea Green Gates, unitatea 5, etaj 5, sector 5) sau prin e-mail: office@roshenromania.ro

De asemenea, aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecţie a datelor.

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenţie şi puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

 

 1. Versiuni ale acestei politici de confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate intră în vigoare din 25 mai 2018.

Prezenta politică  de confidenţialitate se va completa cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor.

Politica de Confidențialitate poate fi actualizată în funcție de modificările legislative ce pot apărea.